Disclaimer

Alle teksten en adviezen rond gebruik werden met heel veel zorg en na het volgen van de gepaste opleidingen samengesteld. Ik ben erkend aromatherapeut, fytotherapeut, natuurvoedingsdeskundige, masseur en heb alles vanuit die achtergrond, opleiding, ervaring en kennis geschreven. Bovendien volgde ik specifieke opleidingen rond aromatherapie, massages, psychologie, CBD olie, etc.

De producten en adviezen kunnen echter nooit een medisch advies vervangen en bij twijfel kan je best even je arts raadplegen.

Een menselijke vergissing in de teksten of prijzen of inhoud op deze website is ook altijd mogelijk. Indien je iets zou tegenkomen waaraan je twijfelt of waarbij jouw eigen achtergrond je anders heeft geleerd, stuur gerust een mailtje naar info@greensouls.nl
Deze site geeft informatie over aromatherapie, etherische olie en aanverwante producten maar is niet bedoeld als medisch advies.
Green Souls doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie.
De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet voor het stellen van een eigen diagnose.
De informatie op deze website is niet geëvalueerd door medische deskundigen en de informatie dient ook niet te worden opgevat als medisch advies. 
Bij twijfel of ziekte altijd een medisch gekwalificeerde arts raadplegen. 
Gebruik van onze producten is op eigen risico, Green Souls is niet aansprakelijk voor verkeerd of oneigenlijk gebruik van de producten.

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Om redenen van betere leesbaarheid heeft de auteur soms de mannelijke of vrouwelijke vorm gekozen. Op dit punt moet er echter uitdrukkelijk op worden gewezen dat dit niet bedoeld is om vrouwen, mannen of transgenders te discrimineren.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten.

De inhoud van deze website is voor algemene informatie en mag niet worden opgevat als advies of als een belofte van genezing.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid voor links
Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Het verwierp elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Auteursrecht
Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan Green Souls of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van enig element moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden worden verkregen.

Gegevensbescherming
Op basis van het AVG heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan deze voorschriften. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders proberen wij de databases zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Bij het oproepen van onze website worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browserverzoek en algemene informatie over het besturingssysteem resp. browsers. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends kunnen worden geïdentificeerd, die we kunnen gebruiken om onze aanbiedingen dienovereenkomstig te verbeteren.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Weblettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.

© 2022 All rights reserved​

Made with by ❤ JK websolutions